1300x551_NeMo_Q7_5_Side.jpg

Dimensjoner

Alle dimensjoner er angitt i millimeter.

* Maksimalt hodeplass