Med elektrisk justering av setehøyde, seteavstand, setevinkel og seteryggvinkel for førersetet. Manuell justering av passasjersetet foran.
Merk: Leveres ikke i kombinasjon med sportsseter plus foran i nappaskinn med heksagonmønster