1300x551_NeMo_Q2_Side.jpg

Dimensjoner

Alle dimensjoner er angitt i millimeter.