Ved å koble smarttelefonen1 til bilen ved hjelp av Bluetooth kan du lytte til musikk via systemet i bilen og føre telefonsamtaler. Avhengig av smarttelefonmodell kan du også bruke Bluetooth til å lese e-post og SMS i MMI.


1 Informasjon om kompatible mobiltelefoner får du hos din Audi-forhandler og på www.audi.com/bluetooth.