Systemet varsler deg hvis bilen utilsiktet er i ferd med å krysse kjørefeltlinjen. Styreimpulser gjør det enklere å holde bilen i kjørefeltet.

Bidrar til å unngå at bilen forlater kjørefeltet utilsiktet (innenfor systemets begrensninger). Når kjørefeltvarslingen er aktivert, fører systemet bilen tilbake midt i kjørefeltet hvis den er i ferd med å krysse en kjørefeltlinje uten at blinklyset er slått på. Du kan stille inn at rattet skal vibrere i tillegg. Systemet griper inn ved hastigheter fra ca. 60 til 250 km/t.

Systemet aktiveres når tenningen slås på. Det kan også slås på og av manuelt i MMI.

Funksjonene kan variere avhengig av land og bilens utstyr.

NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
Dine fordeler
  • Griper inn for å forhindre at bilen forlater kjørefeltet
  • Er spesielt nyttig på flerfeltsveier
  • Advarer deg hvis du er uoppmerksom eller trøtt