Setevarmen varmer opp setemidtpartiet og seteryggmidtpartiet pluss setevangene på forsetene og de ytre sitteplassene bak. Setevarmen for forsetene og de ytre sitteplassene bak kan stilles inn i tre trinn med klimabetjeningsdelen.