Ryggekameraet viser registreringsområdet bak bilen på MMI touch-displayet. Dynamiske visningselementer, f.eks. bilens beregnede kjørebane, hjelper deg ved parkering og manøvrering.

Ryggekameraet er diskret integrert i håndtaket på bakluken. Det aktiveres ved å legge inn revers, trykke på en tast i midtkonsollen eller trykke på en knapp på skjermen (hvis avstandsvisningen vises).

Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.