Stedsrelatert informasjon og visning av trafikkskilt som forbikjøringsforbud og fartsgrenser inkl. hastighetsbegrensninger for bestemte tider av døgnet eller bestemte situasjoner.

Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning viser registrerte trafikkskilt, f.eks. fartsgrenser, forbikjøringsforbud og midlertidige hastighetsbegrensninger (innenfor systemets begrensninger). Hvis et trafikkskilt er utenfor kameraets synsfelt, brukes navigasjonsdataene i MMI navigasjon plus til å vise skiltet.

Visningen fra trafikkskiltgjenkjenningen kommer automatisk i Audi virtual cockpit og kan konfigureres med multifunksjonsrattet. I MMI kan du også aktivere en trafikkskiltbasert varsling som varsler dersom du overskrider fartsgrensen.

Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning er et rent informasjonssystem.

Dette utstyret kan også bestilles etter at bilen er levert. Det gjøres via Functions on Demand i myAudi-appen1, 2. Der kan du også velge ønsket periode.

Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning omfatter:
  • Kamerabasert registrering og visning av forbikjøringsforbud og fartsgrenser, inkludert midlertidige fartsgrenser
  • Registrering av start og slutt på motorveier, riksveier, tettsteder og områder med trafikkdempende tiltak, inkludert gjeldende fartsgrenser3
  • Systemet viser og vurderer (avhengig av situasjonen) våt veibane og hastighetsbegrensninger for bestemte tider av døgnet og for kjøring med tilhenger4


NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.

Systemet er et rent informasjonssystem.

1 Avhengig av tilgjengelighet i det enkelte landet.
2 Beskrivelsen av myAudi-appen i App Store inneholder informasjon om kompatible operativsystemer for iOS/Android. Du må først registrere deg på www.audi.com/myaudi.
3 Funksjonene kan variere avhengig av land og bilens utstyr.
4 Bare på biler med fabrikkmontert tilhengerfeste.
Dine fordeler
  • Reduserer sannsynligheten for at du overser trafikkskilt
  • Reduserer sannsynligheten for at du overskrider fartsgrenser
  • Avlaster deg på ukjente strekninger
  • Hjelper deg både i bytrafikk og på landevei og motorvei