Du kan stille inn en topphastighet for å unngå å overskride fartsgrensen. Systemet bruker også informasjon fra MMI navigasjon plus med MMI touch.

Systemet kan holde ønsket hastighet konstant når du kjører fortere enn ca. 20 km/t. Bilen bremses og akselereres automatisk. Systemet betjenes med en egen bryter på rattstammen. Innstilt hastighet vises i Audi virtual cockpit.

Med LIM-tasten kan du bytte mellom cruise control og hastighetsbegrenser. Hastighetsbegrenseren hjelper deg å overholde en forhåndsinnstilt topphastighet. Du kan deaktivere hastighetsbegrenseren midlertidig og overskride den innstilte topphastigheten ved å trå inn gasspedalen. Funksjonen er tilgjengelig fra ca. 30 km/t. Betjening og innstilling av hastighetsbegrenseren skjer på samme måte som ved bruk av cruise control og den adaptive kjøreassistenten (ekstrautstyr).

I kombinasjon med MMI navigasjon plus med MMI touch bruker cruise control også informasjon om stigninger som er lagret i navigasjonsdataene. Slik bruker funksjonen faser med regenerering og faser der bilen ruller til å tilpasse hastigheten.


NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
Dine fordeler
  • Holder den forhåndsinnstilte hastigheten konstant
  • Innstilt topphastighet overskrides ikke
  • Reduserer sannsynligheten for at fartsgrenser overskrides
  • En komfortabel kjørefølelse