Audi connect nødanrop og service med Audi connect Remote & Control

Tjenestene i Audi connect nødanrop og service kan hjelpe deg hvis det skulle oppstå skader. For eksempel kan de skaffe veihjelp, ringe etter ambulanse eller forberede verkstedet på din neste serviceavtale. Tjenestene i Audi connect Remote & Control leverer nyttig informasjon om bilen, for eksempel kjøredata om rekkevidde, ladenivå og parkeringsposisjon. Er bilen tilkoblet en ladestasjon, kan du fjernstarte ladingen. Du kan også låse bilen opp og igjen og slå på klimareguleringen (ekstrautstyr).

Audi connect nødanrop og service

Tjenestene i Audi connect nødanrop og service gir en ekstra trygghet. Hvis bilen utsettes for en alvorlig ulykke, utløses et automatisk nødanrop til Audis nødanropssentral. Informasjon om bilen overføres automatisk, slik at hjelpen kan organiseres raskt. Med Online Car Care kan bilen dessuten forutse visse uhell allerede før de oppstår. Skulle du likevel oppleve driftsstans eller mindre ulykker, kan du få umiddelbar hjelp via online-veitjenesten og Audi skadeservice.

Pakken inneholder følgende tjenester:
 • Lovpålagt nødanrop
 • Audi connect nødanrop1
 • Online-veitjeneste
 • Audi skadeservice
 • Audi servicetermin online2
 • Online Car Care2

Audi connect Remote & Control

Tjenestene i Audi connect Remote & Control oppretter forbindelse mellom bilen og smarttelefonen. Med myAudi-appen3, 4 har du fjerntilgang til bilen og kan se siste parkeringsposisjon og bilstatus. Informasjonen omfatter blant annet elektrisk rekkevidde, ladenivå, kilometerstand, tidspunkt for neste inspeksjon og om dørene og vinduene er lukket. Ved behov kan bilen låses og låses opp med fjernstyring. For maksimal komfort kan dessuten parkeringsklimaanlegget og ladingen startes umiddelbart eller programmeres. Noe ekstrautstyr kan også bruke nettforbindelsen. For eksempel kan det sendes et push-varsel til smarttelefonen dersom tyverialarmen utløses.

Pakken inneholder følgende tjenester:
 • Parkeringsposisjon
 • Bilstatus og kjøredata
 • Fjernstyring av låsing og opplåsing5
 • Du kan planlegge lading og stille inn tidsur i myAudi-appen3, 4
 • Du kan styre parkeringsklimaanlegget med myAudi-appen3, 4
 • Push-varsel for tyverialarmen6


Avhengig av tilgjengelighet i det enkelte landet.

I områder med dårlig GPS-mottak og utenfor mobiloperatørens dekningsområde kan noen funksjoner/tjenester ikke sende/motta data og er eventuelt ikke tilgjengelige eller bare begrenset tilgjengelige.

Juridisk informasjon og informasjon om bruk for Audi connect finner du her:

Tjenesten lovpålagt nødanrop og tjenestene i pakkene Audi connect nødanrop og service og Audi connect Remote & Control leveres ved hjelp av et SIM-kort som er montert i bilen. Kostnadene for telefon- og dataforbindelsen er inkludert i prisen for tjenestene. Tjenestene fra Audi kan kun brukes i dekningsområdet for mobilnettet til mobiloperatøren som er valgt av Audi. I områder med dårlig GPS-mottak og utenfor mobiloperatørens dekningsområde kan noen funksjoner/tjenester ikke sende/motta data og er eventuelt ikke tilgjengelige eller bare begrenset tilgjengelige.

Tjenestene i Audi connect nødanrop og service kan brukes i ti år fra bilens leveringsdato.

Tjenestene i Audi connect Remote & Control kan brukes gratis i ti år fra bilens leveringsdato. Tilgangen til tjenestene kan deretter forlenges mot betaling.

Lovpålagt nødanrop kan brukes uten tidsbegrensning fra bilens leveringsdato og oppfyller de juridiske kravene til den europeiske nødanropstjenesten (eCall). Tilretteleggingen av infrastrukturen som skal motta det lovpålagte nødanropet er opp til hvert enkelt land. Du kan få tilleggsfunksjonen for Audi connect nødanrop deaktivert hos din Audi-forhandler.

Merk:

Feil på tjenestene kan skyldes force majeure, pålegg fra myndighetene, tekniske eller andre tiltak som må utføres på anleggene til AUDI AG, leverandørene eller nettverksoperatøren (f.eks. vedlikehold, reparasjon, systemavhengige programvareoppdateringer, utvidelser). AUDI AG vil gjøre sitt ytterste for å utbedre slike feil umiddelbart eller arbeide for å få feilene utbedret på sikt. 

1 Overføring på språket som er stilt inn i MMI. Hvilke språk som er tilgjengelige for nødanrop, avhenger av land.
2 Funksjonen må være registrert og aktivert på www.audi.com/myaudi.
3 Avhengig av tilgjengelighet i det enkelte landet.
4 Beskrivelsen av myAudi-appen i App Store inneholder informasjon om kompatible operativsystemer for iOS/Android. Du må først registrere deg på www.audi.com/myaudi.
5 Det er ikke mulig å starte motoren uten bruk av bilnøkkelen.
6 Leveres bare i kombinasjon med tyverialarm (ekstrautstyr). Bare hvis du har godtatt mottak av push-varsler.