Omgivelseskameraet er kombinert med parkeringshjelp plus. Omgivelseskameraet viser området rundt bilen på berøringsskjermen i bilen. Praktiske hjelpelinjer hjelper deg under manøvreringen. Kantstein og stillestående hindringer vises også. Parkeringshjelp plus med områdevisning hjelper deg å manøvrere bilen inn i og ut av parkeringsluker ved hjelp av lydsignaler og virtuell visning av kjørefelt.

Fire vidvinkelkameraer registrerer hele området nærmest bilen. Kameraene leverer en rekke ulike visninger som kan styres med berøringsskjermen.
Omgivelseskamera aktiveres når du setter bilen i revers. Du kan også aktivere den ved å trykke på en tast i midtkonsollen eller en knapp på displayet (hvis avstandsvisningen vises).

Parkeringshjelp plus med områdevisning hjelper deg å manøvrere bilen inn i og ut av parkeringsluker, og når du skal manøvrere forover, til siden og bakover, ved hjelp av lydsignaler og visuelle varsler. Systemet bruker data fra tolv ultralydsensorer som er diskret integrert i støtfangerne. Systemet tar hensyn til rattutslag og kjøreretning og beregner avstanden til registrerte objekter. Informasjonen vises på displayet. Registrerte hindringer utenfor bilens kjørebane vises som hvite segmenter. Røde segmenter viser hindringer i kjørebanen. Ved virtuell visning av kjørefelt vises dessuten styrelinjer på siden. Linjene beregnes ut fra rattutslaget. Du aktiverer funksjonen ved å legge inn revers eller trykke på en tast i midtkonsollen. Du kan også stille inn at funksjonen skal aktiveres automatisk når bilen nærmer seg en registrert hindring i under 10 km/t.

Følgende visninger kan styres med MMI touch-displayet:
  • Trinnløs svinge- og zoomefunksjon for visningen av bilen og området rundt den
  • Det virtuelle fugleperspektivet kan skaleres og forskyves for en mer nøyaktig manøvrering og plassering av bilen
  • Visning av hjulene foran og bak gir bedre sikt når du nærmer deg kantstein
  • Visning fra ryggekameraet med hjelpeelementer for parkering på tvers
  • Visning fra frontkameraet med hjelpelinjer som gjør det enklere å manøvrere og se hindringer foran bilen
  • Panoramavisning (ca. 180°) foran og bak hjelper deg i trange parkeringsluker og innkjørsler og i uoversiktlige kryss

Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
Dine fordeler
  • Presis parkering og manøvrering
  • Ulike visninger av området rundt bilen