Audi e-tron GT kan som standard lades med inntil 270 kW på 800-volts ladestasjoner (DC). 400-volts booster plus har enda en fordel. Maksimal ladeeffekt ved 400-volts ladestasjoner (DC) økes til 150 kW. Ladetiden ved 400-volts ladestasjoner (DC) blir dessuten kortere når stasjonen har en ladeeffekt på mer enn 50 kW.

Med 400-volts booster plus kan bilen som standard lades med inntil 270 kW på 800-volts ladestasjoner (DC). For 400-volts ladestasjoner (DC) omdanner 400-volts booster plus likespenningen (DC) fra 400 volt til 800 volt for bilens ledningsnett. Ladeeffekten er på inntil 150 kW. Det betyr at maksimal ladeeffekt ved 400-volts ladestasjoner (DC) økes til 150 kW. Ladetiden ved 400-volts ladestasjoner (DC) blir dessuten kortere når stasjonen har en ladeeffekt på mer enn 50 kW.

For lading av høyenergibatteriet med vekselstrøm anbefaler Audi å lade med industrikontakt, ladestasjon eller vegglader. Dette er mye mer effektivt og vesentlig raskere enn lading med husholdningskontakt. Har du med e-tron ladesystem kompakt mulighet til å lade bilen med industrikontakt (vekselstrøm, AC) eller en offentlig AC- eller DC-ladestasjon, bør du foretrekke dette fremfor lading med vanlig husholdningskontakt.

Ladeeffekten avhenger av hvilket støpsel som brukes, spenningen i strømnettet, antall faser i strømnettet og boliginstallasjonen. Den kan i enkelte tilfeller være noe mindre enn oppgitt. Strømkabelen med industristøpsel og ladesystemets betjeningsenhet er tilpasset hverandre og muliggjør en bestemt ladeeffekt. Det er teknisk mulig å senere bytte til en strømkabel med et annet industristøpsel, men det kan gi lavere ladeeffekt.
Dine fordeler
  • Maksimal ladeeffekt ved 400-volts ladestasjoner (DC) økes til 150 kW
  • Kortere ladetid ved 400-volts ladestasjoner (DC) når stasjonen har en ladeeffekt på mer enn 50 kW