Behold oversikten også når du kjører i mørket. Nattsynsassistenten visualiserer omgivelsene rundt bilen, slik at sikten blir bedre.

Systemet viser et infrarødt varmebilde av området foran bilen på displayet til Audi virtual cockpit. Dette er til stor hjelp ved kjøring i mørket. Registrerte personer og større vilt merkes med gult. Beregner systemet ut fra personens eller dyrets posisjon og bevegelse at det er fare for påkjørsel, blir merkingen rød. Det vises en varseltrekant på displayet, og det høres et lydsignal.

Nattsynsassistenten aktiveres automatisk når det er mørkt hvis nærlyset er aktivert eller lysbryteren står på AUTO.

NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.

Gjelder fotgjengere og vilt som befinner seg i et fareområde i kjørebanen. Systemet fungerer kun utenom belyst bebyggelse og når du kjører raskere enn 60 km/t.

Dine fordeler
  • Kan øke sikkerheten når du kjører i mørket
  • Varsler hvis personer eller større dyr befinner seg i kjørebanen
  • Farevarsling i flere trinn
  • Ekstrautstyr: Fremhever personer eller større dyr som befinner seg i kjørebanen