Ombordladeren42,43 på inntil 22 kW (AC) definerer bilens maksimale AC-ladeeffekt. I Audi e-tron GT quattro er den på 22 kW. Under lading konverterer AC/DC-omformeren vekselstrøm (AC) til likestrøm (DC) for å lade høyenergibatteriet. Ladesystemet er begrenset til en AC-ladeeffekt på maks. 22 kW. Etter at omformingstapene er trukket fra, er den effektive ladeeffekten på 20 kW per time.

42 For lading av høyenergibatteriet med vekselstrøm anbefaler Audi å lade med industrikontakt, ladestasjon eller vegglader. Dette er mye mer effektivt og vesentlig raskere enn lading med husholdningskontakt. Har du med e-tron ladesystem (kompakt og connect) mulighet til å lade bilen med industrikontakt (vekselstrøm, AC) eller en offentlig AC- eller DC-ladestasjon, bør du foretrekke dette fremfor lading med vanlig husholdningskontakt.
43 Ladeeffekten avhenger av hvilket støpsel som brukes, spenningen i strømnettet, antall faser i strømnettet og boliginstallasjonen. Den kan i enkelte tilfeller være noe mindre enn oppgitt.
Merk: Leveres bare med e-tron-ladesystem connect med en ladeeffekt på opptil 22 kW