Ved hjelp av permanent overvåking av området foran bilen og analyse av de registrerte dataene kan systemet oppdage kritiske situasjoner, blant annet fare for at du kan kjøre på bilen foran deg. Hvis du for eksempel foretar en nødbremsing eller bremser for å unngå en fare, kan systemet på et tidlig tidspunkt aktivere beskyttelsestiltak som optimering av sittestilling. Det samme skjer i kjøredynamiske grensesituasjoner.

Audi pre sense front kan avhengig av situasjon og hastighet varsle når det er fare for kollisjon og starte bremsing av bilen (innenfor systemets begrensninger). Data fra frontkameraet benyttes for å beregne sannsynligheten for påkjørsel.

I inntil 250 km/t kan systemet registrere kjøretøyer, i inntil 85 km/t fotgjengere, og i inntil 5 km/t kan det registrere syklister. Hvis systemet registrerer at det er fare for frontkollisjon, varsler det visuelt, akustisk og haptisk i flere trinn. Ved behov kan systemet starte bremsekraftforsterking eller full nedbremsing som bidrar til å redusere hastigheten og om mulig unngå kollisjon.

Audi pre sense front har blant annet følgende beskyttelsestiltak:
  • Sikkerhetsbeltene foran og på de ytre sitteplassene bak (hvis bilen har dette) strammes
  • Sittestillingen optimeres
  • Nødsignalanlegget aktiveres for å varsle andre trafikanter
  • Vinduene lukkes

Funksjonene kan variere avhengig av land og bilens utstyr.

NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.