Assistentpakken Parkering med parkeringsassistent plus

Assistentpakken Parkering med parkeringsassistent plus består av assistentsystemer som hjelper deg når du skal parkere og manøvrere bilen. Parkeringsassistent plus hjelper deg å kjøre inn i og ut av parkeringsluker når du trykker på >>P-tasten. Bilen styrer, akselererer og bremser på egen hånd. Den slår også av motoren selv. Du er som fører nødt til å overvåke hele prosessen. Områdevisningen viser området rundt bilen på berøringsskjermen i bilen.

Du aktiverer parkeringsassistent plus¹ med >>P-tasten i midtkonsollen. Du styrer parkeringsprosessen aktivt ved å holde inne >>P-tasten. Du må overvåke hele prosessen. Bilen bremser automatisk for hindringer (innenfor systemets begrensninger). Parkeringsassistent plus¹ kan kjøre bilen forover og bakover inn i langsgående og tverrgående parkeringsluker, og kjøre bilen ut av langsgående parkeringsluker. Området rundt bilen måles ved hjelp av svært nøyaktige sensorer. Tolv ultralydsensorer registrerer hindringer. Områdevisningens analyse av bildene sørger for ytterligere informasjon.

Fire vidvinkelkameraer1 registrerer hele området nærmest bilen. Kameraene leverer en rekke ulike visninger som kan styres med berøringsskjermen. Områdevisningen aktiveres når du legger inn revers. Du kan også aktivere den ved å trykke på en tast i midtkonsollen eller en knapp på MMI touch-displayet (hvis avstandsvisningen vises).

Følgende visninger kan styres med MMI touch-displayet:
  • Trinnløs svinge- og zoomefunksjon for visningen av bilen og området rundt den
  • Det virtuelle fugleperspektivet kan skaleres og forskyves for en mer nøyaktig manøvrering og plassering av bilen
  • Visning av hjulene foran og bak gir bedre sikt når du nærmer deg kantstein
  • Visning fra ryggekameraet med hjelpeelementer for parkering på tvers
  • Visning fra frontkameraet med hjelpelinjer som gjør det enklere å manøvrere og se hindringer foran bilen
  • Panoramavisning (ca. 180°) foran og bak hjelper deg i trange parkeringsluker og innkjørsler og i uoversiktlige kryss

Parkeringsassistenten med parkeringshjelp plus1 bruker ultralydsensorer for å søke etter egnede parkeringsluker langs veien. Den beregner ideelle innkjøringsmanøvre (forover og bakover) for tverrgående parkeringsluker og inn- og utkjøringsmanøvre for langsgående parkeringsluker. Systemet hjelper deg når du skal manøvrere inn i og ut av parkeringsluker. Du behøver bare skifte gir, gi gass og bremse i henhold til anvisningene på skjermen, og overvåke parkeringsprosessen. Systemet støtter parkering i flere trinn. Det kan vise forventet kjørebane basert på rattutslaget og på den måten advare deg om hindringer ved siden av bilen. Du aktiverer søk etter parkeringsluker med en tast i midtkonsollen når parkeringshjelpen er slått på i MMI touch-displayet.

Assistentpakken Parkering med parkeringsassistent plus1 inneholder:
  • Parkeringsassistent plus
  • Områdevisning
  • Parkeringsassistent med parkeringshjelp plus

1 Du må styre parkeringen aktivt ved å holde inne >>P-tasten, samtidig som du overvåker hele parkeringsprosessen. NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
87a1e278-7800-4053-8135-929b915dfd03.jpg

Parkeringsassistent med parkeringshjelp plus

4b857189-fe08-4796-9f8a-e2d3b828ca6a.jpg

Omgivelseskamera