Assistentpakken By inneholder flere assistentfunksjoner som er tilpasset bykjøring. Gatekryssassistenten hjelper deg i uoversiktlige veikryss med mye trafikk. Feltskiftevarslingen varsler deg om trafikk i feltet ved siden av. Utstigningsvarslingen gjør deg oppmerksom på kjøretøyer som kjører forbi når bilen din står parkert langs veien. Assistenten for kryssende trafikk bak varsler deg om kjøretøyer som krysser kjørebanen bak deg når du rygger ut av f.eks. en parkeringsluke.

Assistentene i Assistentpakken By bruker data fra radarsensorene foran og bak på bilen, samt områdevisningen hvis bilen har dette. Dersom sensorene registrerer kjøretøyer i registreringsområdet, utløses varselmeldinger i flere trinn fra de enkelte assistentsystemene. Hvis du ikke reagerer, kan kombinasjonen av Audi pre sense basic, Audi pre sense front og Audi pre sense rear aktivere beskyttelsestiltak som optimering av sittestilling og lukking av vinduene. Systemene kan også starte bremsekraftforsterking eller full nedbremsing, samt stramme beltene (ekstrautstyr).

Hjelper deg i uoversiktlige veikryss. Gatekryssassistenten overvåker området foran og på sidene av bilen i kryss og utkjørsler. Det skjer ved hjelp av radarsensorene foran på bilen. Hvis informasjon fra kameraene til områdevisningen (ekstrautstyr) er tilgjengelig, brukes den også. Systemet registrerer objekter som beveger seg og kommer nærmere, for eksempel biler (innenfor systemets begrensninger). Systemet fungerer i hastigheter inntil 30 km/t, bremserykk utløses i inntil 10 km/t. I situasjoner som registreres som kritiske, aktiveres varsling i flere trinn. Først varsles du visuelt og akustisk. Hvis du ikke reagerer på dette, utløses et rykk med bremsene for å advare. Varslingen vises i kjørecomputeren eller Audi virtual cockpit. Når parkeringshjelpen er aktivert (hvis bilen har dette), vises den også på MMI touch-displayet. Har bilen head-up-display1 (ekstrautstyr), vises varsling av kritiske situasjoner også der.

Oversikt ved skifte av kjørefelt. Feltskiftevarslingen hjelper deg å overvåke trafikken bak bilen. To radarsensorer bak på bilen registrerer biler som nærmer seg på siden bakfra eller flyter med trafikken. Systemet kan måle og analysere avstanden og hastighetsforskjellen. Hvis det oppstår en kritisk situasjon i forbindelse med feltskifte, varsler systemet med LED-indikatorer i sidespeilet på den aktuelle siden. Setter du på blinklyset for å signalisere at du vil skifte kjørefelt, og systemet oppdager at dette vil medføre en farlig situasjon, begynner LEDindikatorene å blinke kraftig.

God sikt bakover når du går ut av bilen. Utstigningsvarslingen varsler om fare for kollisjon med registrerte trafikanter, f.eks. biler, som nærmer seg bakfra, når dørene åpnes mens bilen står i ro. Hvis noen trekker i døråpneren når en situasjon vurderes som kritisk, lyser varselet i døren og LED-indikatoren på sidespeilet.

Registrerer kryssende trafikk. Assistenten for kryssende trafikk bak kan varsle om fare for kollisjon med objekter som beveger seg og kommer nærmere mens du rygger, f.eks. kryssende biler. Varslingen skjer i hastigheter inntil 10 km/t. Systemet bruker radarsensorer til å overvåke området bak og på sidene av bilen mens du rygger. Systemet varsler deg visuelt hvis det registrerer spesielt kritiske situasjoner. Når du rygger, kan systemet dessuten varsle med et lydsignal og et rykk i bremsene. Systemet slås på og av med MMI touch-displayet.

Assistentpakken By omfatter:
  • Gatekryssassistent
  • Feltskiftevarsling
  • Utstigningsvarsling
  • Assistent for kryssende trafikk bak
  • Audi pre sense rear

Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
Funksjonene kan variere avhengig av land og bilens utstyr.

1 Det er vanskeligere å se informasjonen på head-up-displayet når du har på deg polariserte solbriller.
Dine fordeler
  • Varsler om kjøretøyer som krysser bilens kjørebane
  • Kontrollerer feltet ved siden av når du skal skifte kjørefelt
  • Viser kryssende trafikk bak når du rygger ut av f.eks. en parkeringsluke
  • Trafikanter som nærmer seg bakfra, gjøres oppmerksom på bilen din
  • Aktiverer beskyttelsestiltak som optimering av sittestilling ved fare for kollisjon