Assistentpakken Plus inneholder assistentsystemer som forenkler kjøring i bytrafikk, på landevei og motorvei. Også parkering er enklere. Pakken inkluderer parkeringsassistent plus, som kan overta hele parkeringsprosessen.

Kjøring i by, på landevei og motorvei. Assistentpakken Plus1 inneholder alle de nyeste Audi førerassistentsystemene for ulike trafikksituasjoner, fra pakkene Parkering, By og Tur. Sanntidsdata fra radarsensorene, kameraene og ultralydsensorene registreres og analyseres av styreenheten, før varslinger og inngrep utløses.

Assistentpakken By1 inneholder flere assistentfunksjoner som er tilpasset bykjøring. Dette omfatter gatekryssassistent, feltskiftevarsling, utstigningsvarsling, assistent for kryssende trafikk bak og Audi pre sense rear.

Assistentpakken Tur1 inneholder blant annet et utvalg assistentsystemer som kan øke sikkerheten og kjørekomforten på lange turer. Dette er adaptiv kjøreassistent med nødstoppassistent, adaptiv cruise control, assistent for kjørefeltføring, effektivitetsassistent, avkjøringsassistent, unnamanøvreringsassistent, kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning og fjernlysassistent (sistnevnte gjelder biler med LED-hovedlykter uten Matrix-funksjon).

Assistentpakken Parkering1 består av assistentsystemer som gjør det enklere å parkere og manøvrere bilen. Pakken omfatter parkeringsassistent med parkeringshjelp plus og områdevisning. I tillegg inneholder pakken det avanserte assistentsystemet parkeringsassistent plus1.

Med elektrisk justerbare, oppvarmbare og innfellbare sidespeil, automatisk avblendbare på begge sider, med minnefunksjon.

Du finner mer informasjon i beskrivelsene av de enkelte funksjonene.

Assistentpakken Plus1 består av følgende pakker:
  • Assistentpakken Parkering med parkeringsassistent plus1
  • Assistentpakken By1
  • Assistentpakken Tur1


Funksjonene kan variere avhengig av land og bilens utstyr.
1 Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
30467293-4aa8-412b-8239-026a412d03c7.jpg

Adaptiv cruise control med hastighetsbegrenser, effektivitetsassistent, unnamanøvreringsassistent og avkjøringsassistent

87a1e278-7800-4053-8135-929b915dfd03.jpg

Parkeringsassistent med parkeringshjelp plus

4b857189-fe08-4796-9f8a-e2d3b828ca6a.jpg

Omgivelseskamera