Assistentpakken Tur har en rekke funksjoner som øker komforten på lange kjøreturer. Adaptiv kjøreassistent omfatter adaptiv cruise control og assistent for kjørefeltføring. Assistentpakken Tur kompletteres med avkjørings- og unnamanøvreringsassistenten.

Assistentpakken Tur inneholder et utvalg assistentsystemer som kan øke kjørekomforten, spesielt ved langkjøring. Den adaptive kjøreassistenten inngår i assistentpakken Tur. Adaptiv kjøreassistent omfatter adaptiv cruise control og assistent for kjørefeltføring.

Adaptiv cruise control gjør det enklere å akselerere og bremse, holde jevn hastighet og holde trygg avstand til kjøretøyet foran (innenfor systemets begrensninger). Assistenten for kjørefeltføring hjelper deg å holde bilen i kjørefeltet. Det kan bidra til økt kjørekomfort, spesielt på lange turer.

Systemet gjenkjenner kjørefeltlinjer, konstruksjoner langs veibanen, kjøretøyer i kjørefeltet ved siden av og flere kjøretøyer foran (innenfor systemets begrensninger). Basert på denne informasjonen lager systemet en virtuell kjørelinje og fører bilen i den. Systemet griper inn i styringen for å bidra til å holde bilen i midten av kjørefeltet. Samtidig holdes innstilt hastighet konstant, og systemet regulerer avstanden til kjøretøy foran.

Når systemet registrerer et kjøretøy foran, kan adaptiv cruise control bremse eller akselerere bilen. I kjøresituasjoner med hyppige stopp og igangkjøringer og i kø bremser systemet bilen til den står i ro (innenfor systemets begrensninger). Den kan kjøre i gang på nytt avhengig av hvor lenge bilen har stått stille.

Den adaptive kjøreassistenten og adaptiv cruise control bruker en radarsensor montert foran på bilen, frontkameraet og ultralydsensorene til å overvåke området rundt bilen. Takket være de mange parametrene som tas med i beregningen, gir assistentpakken Tur optimal kjørekomfort fra 0 til maks. 250 km/t og når du kjører i kø.

Assistentpakken Tur inneholder følgende assistentsystemer:
  • Adaptiv kjøreassistent
  • Adaptiv cruise control
  • Assistent for kjørefeltføring
  • Effektivitetsassistent
  • Avkjøringsassistent
  • Unnamanøvreringsassistent
  • Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning1, 2
  • Nødstoppassistent
Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.

Funksjonene kan variere avhengig av land og bilens utstyr.

1 Avhengig av tilgjengelighet i det enkelte landet.
2 Funksjonene kan variere avhengig av land og bilens utstyr
30467293-4aa8-412b-8239-026a412d03c7.jpg

Adaptiv cruise control med hastighetsbegrenser, effektivitetsassistent, unnamanøvreringsassistent og avkjøringsassistent