Parkeringsassistenten gjør det enkelt å parkere

Parkeringsassistenten bruker ultralydsensorer for å søke etter egnede parkeringsluker langs veien. Den beregner ideelle innkjøringsmanøvrer (forover og bakover) for tverrgående parkeringsluker og inn- og utkjøringsmanøvrer for langsgående parkeringsluker.

Systemet hjelper deg når du skal manøvrere inn i og ut av luken. Du trenger bare skifte gir, gi gass og bremse i henhold til anvisningene på skjermen, og overvåke parkeringsprosessen. Systemet støtter parkering i flere trinn. Det kan vise forventet kjørebane basert på rattutslaget og på den måten advare deg om hindringer ved siden av bilen.

Du aktiverer søk etter parkeringsluker på det nedre MMI touch response-displayet mens parkeringshjelpen er på på det øvre MMI touch response-displayet.

Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.

Dine fordeler
  • Hjelper deg å finne passende parkeringsluker langs veien
  • Varsler om hindringer på siden av bilen
  • Beregner parkeringsmanøver for tverrgående og langsgående parkeringsluker