Parkeringshjelpen hjelper deg når du skal parkere

Parkeringshjelp foran og bak hjelper deg å manøvrere bilen inn i og ut av parkeringsluker ved hjelp av visuelle varsler og lydsignaler. Systemet bruker data fra åtte ultralydsensorer som er integrert i støtfangerne. Systemet tar hensyn til rattutslag og kjøreretning og beregner avstanden til registrerte objekter. Informasjonen vises på det øverste MMI touch response-displayet. Registrerte hindringer utenfor bilens kjørebane vises som hvite segmenter. Røde segmenter viser hindringer i kjørebanen. Ved virtuell visning av kjørefelt vises dessuten styrelinjer på siden. Linjene beregnes ut fra rattutslaget.

Du aktiverer funksjonen ved å legge inn revers eller trykke på en tast i midtkonsollen. Du kan også stille inn at funksjonen skal aktiveres automatisk når bilen nærmer seg en registrert hindring i under 10 km/t.

Merk! Systemene har sine begrensninger og er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
Dine fordeler
  • Gjør det enklere å parkere i trange parkeringsluker
  • Parkeringssituasjonen vises på skjermen