Assistentpakken By inneholder flere assistentfunksjoner som er tilpasset bykjøring: Gatekryssassistenten holder oversikten i sterkt trafikkerte gatekryss. Feltskiftevarslingen hjelper deg ved forbikjøring. Utstigningsvarslingen gjør deg oppmerksom på kjøretøyer som passerer ved siden av bilen, mens assistenten for kryssende trafikk bak varsler om kjøretøyer som passerer bak bilen. Audi pre sense rear og Audi pre sense side aktiverer forebyggende tiltak for å beskytte personene i bilen.

Assistentpakken By omfatter:
  • Gatekryssassistent
  • Feltskiftevarsling
  • Utstigningsvarsling
  • Assistent for kryssende trafikk bak
  • Audi pre sense rear
  • Audi pre sense side

Assistentene i Assistentpakken By bruker data fra radarsensorene foran og bak på bilen, samt områdevisningen hvis bilen har dette. Dersom sensorene registrerer kjøretøyer i registreringsområdet, utløses varselmeldinger i flere trinn fra de enkelte assistentsystemene. Hvis føreren ikke reagerer, kan Audi pre sense 360° (en kombinasjon av Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Audi pre sense rear og Audi pre sense side) aktivere beskyttelsestiltak som å optimere seteposisjon og lukke vinduer. Systemene kan også starte bremsekraftforsterking eller full nedbremsing, samt stramme sikkerhetsbeltene (ekstrautstyr).

Gatekryssassistenten overvåker området foran og på sidene av bilen i kryss og utkjørsler ved hjelp av radarsensorene foran på bilen. Hvis informasjon fra kameraene til områdevisningen (ekstrautstyr) er tilgjengelig, brukes den også. Systemet registrerer objekter som beveger seg og kommer nærmere, for eksempel biler (innenfor systemets begrensninger). Systemet fungerer i hastigheter inntil 30 km/t, bremserykk utløses i inntil 10 km/t. Når det registreres en kritisk situasjon, aktiveres varsling i flere trinn.

Feltskiftevarslingen bidrar ved å følge med på trafikken bak bilen. To radarsensorer bak registrerer kjøretøyer som nærmer seg fra siden bak eller flyter med trafikken. Systemet kan måle og analysere avstanden og hastighetsforskjellen.

Utstigningsvarslingen varsler om fare for kollisjon med registrerte trafikanter som nærmer seg bakfra, f.eks. kjøretøyer og syklister, når dørene åpnes mens bilen står i ro.

Assistent for kryssende trafikk bak kan varsle om fare for kollisjon med objekter som beveger seg og kommer nærmere mens du rygger (f.eks biler som passerer når du skal rygge ut av en parkeringsluke). Systemet bruker radarsensorer til å overvåke området bak og på sidene av bilen mens du rygger.

Audi pre sense rear bruker data fra radarsensorene bak til å beregne (innenfor systemets begrensninger) sannsynligheten for å bli påkjørt av kjøretøyer bak. Når systemet registrerer fare for kollisjon, aktiveres tiltak for å beskytte personene i bilen.

Audi pre sense side kan registrere fare for sidekollisjon med et kryssende kjøretøy eller et kjøretøy som kommer fra siden, i inntil 60 km/t (innenfor systemets begrensninger). Systemet bruker data fra ekstra radarsensorer montert foran eller bak på bilen og øvrige sensorer.

Du finner mer informasjon i beskrivelsene av de enkelte funksjonene.

NB: Alle systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
c2879ca7-4125-4408-8ac2-f511075f7183.jpg

Feltskiftevarsling inkl. utstigningsvarsling og assistent for kryssende trafikk bak

Dine fordeler
  • Varsler om kjøretøyer som krysser bilens kjørebane
  • Varsler når du skifter kjørefelt og når du kjører ut av parkeringsluker
  • Utstigningskontroll i døren og sidespeilet
  • Beskyttelsestiltak når det er fare for kollisjon