Viser området bak bilen på det øvre displayet. Visning av dynamiske hjelpeelementer og beregnet kjørebane ut fra rattutslaget er til hjelp ved parkering og manøvrering.

Systemene har sine begrensninger og bare er ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvar for bilkjøringen.