Assistentpakken Tur har mange funksjoner som gir økt komfort på lange kjøreturer og ved kjøring på motorveien. Den adaptive kjøreassistenten omfatter køassistent og effektivitetsassistent. Assistentpakken Tur kompletteres med avkjørings- og unnamanøvreringsassistenten.

Assistentpakken* omfatter utvalgte assistentsystemer som kan øke sikkerheten og kjørekomforten på lange turer:

  • adaptiv kjøreassistent
  • adaptiv cruise control med hastighetsbegrenser
  • assistent for kjørefeltføring
  • effektivitetsassistent
  • avkjøringsassistent
  • unnamanøvreringsassistent
  • kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning10, 52 
  • nødstoppassistent


Den adaptive kjøreassistenten inngår i assistentpakken Tur. Adaptiv kjøreassistent omfatter adaptiv cruise control og assistent for kjørefeltføring.

Adaptiv cruise control med hastighetsbegrenser hjelper deg å akselerere og bremse, holde jevn hastighet og holde trygg avstand til kjøretøyet foran (innenfor systemets begrensninger). Assistenten for kjørefeltføring hjelper deg å holde bilen i kjørefeltet. Det kan bidra til økt kjørekomfort, spesielt på lange turer.

Effektivitetsassistenten hjelper deg å kjøre forutseende og kan bidra til drivstofføkonomisk kjøring med adaptiv cruise control.

Avkjøringsassistenten bruker data fra laserskanneren, radarsensoren og frontkameraet til å overvåke møtende trafikk når du slår på blinklyset. Når du kjører i gang eller kjører sakte i inntil 10 km/t, kan systemet bremse bilen for å redusere faren for kollisjon med et møtende kjøretøy.

Unnamanøvreringsassistenten bruker data fra laserskanneren, radarsensoren og frontkameraet til å hjelpe deg å styre bilen rundt en hindring i kritiske situasjoner (innenfor systemets begrensninger). Hvis du aktivt styrer unna en hindring etter akutt varsling, hjelper unnamanøvreringsassistenten til med bremsing av hjulene og et lite styremoment ved korrigering av rattutslaget.

Den kamerabaserte trafikkskiltgjenkjenningen10, 52 viser registrerte trafikkskilt, f.eks. fartsgrenser, forbikjøringsforbud og midlertidige hastighetsbegrensninger (innenfor systemets begrensninger). Assistenten registrerer start og slutt på motorveier, riksveier, tettsteder52 og områder med trafikkdempende tiltak, og viser gjeldende fartsgrense.

Nødstoppassistenten registrerer det hvis du ikke reagerer på advarsler. Den advarer deg i flere trinn, overtar om nødvendig styringen av bilen og bremser den automatisk helt til den står i ro.

* Funksjonene kan variere avhengig av land og bilens utstyr.

10 Avhengig av tilgjengelighet i det enkelte landet.
52 Funksjonene kan variere avhengig av land og bilens utstyr.

NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp under kjøringen. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.