Audi pre sense front varsler om kollisjoner og reduserer hastigheten i nødstilfeller

Aktiverer forebyggende sikkerhetstiltak når det er fare for frontkollisjon: Systemet bruker data fra frontkameraet og kan avhengig av situasjon og hastighet varsle når det er fare for kollisjon og starte bremsing. Systemet er aktivt i hastigheter fra ca. 5 km/t. Fotgjengere og syklister kan registreres i hastigheter inntil ca. 85 km/t, og biler kan registreres i hastigheter inntil 250 km/t. Hvis systemet registrerer at det er fare for frontkollisjon, varsler det føreren i flere trinn, både optisk, akustisk og haptisk. Ved behov kan bilen iverksette bremsekraftforsterkning eller full nedbremsing for å redusere hastigheten eller om mulig unngå kollisjon.

Merk: Vær oppmerksom på at systemene har sine begrensninger. De hjelper føreren under kjøring. Det er likevel alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
Dine fordeler
  • varsler når systemet registrerer fare for kollisjon
  • bremser bilen helt ned ved behov