Advanced key med sensorstyrt opplåsing av bagasjerommet (med Safelock)

Med Advanced key kan du låse opp bilen og starte motoren uten at du trenger å bruke nøkkelen aktivt

Bilen kan låses opp uten aktiv bruk av nøkkelen. Du trenger bare ta i dørhåndtaket. Dette fungerer på alle dørene. Trådløs kommunikasjon mellom nøkkelen og bilen gir deg adgang. Du kan låse bilen på utsiden ved å berøre en av sensortastene som er montert i alle dørhåndtakene. Du kan enkelt låse opp bakluken med bagasjeromstasten på Advanced key. Når du har hendene fulle, kan du låse opp bakluken ved å bevege foten (sparkebevegelse) under hekken.

Du kan også starte motoren uten å bruke Advanced key aktivt. Da må du ha med deg Advanced key i bilen. Motoren startes og stoppes ved hjelp av Engine-start-stop-tasten i midtkonsollen. Nøkkelen har ulik over- og underside med komponenter i høyglanset sort og metallinnsatser i aluminiumsfinish på siden.

SAFE-funksjonen forhindrer at dørene åpnes innenfra etter at bilen er låst med bilnøkkelen.

SAFE-funksjonen kan bare aktiveres via tyverialarmen med en landsspesifikk kode. SAFE-funksjonen kan ikke leveres separat.
Dine fordeler
  • Enklere tilgang til kupeen
  • Enklere motorstart med starttasten
  • Du kan lagre innstillinger for hver nøkkel
  • Nøkkelen blir aldri mer låst inne i bilen