Adaptiv kjøreassistent inkl. nødstoppassistent

Adaptiv kjøreassistent
Adaptiv kjøreassistent omfatter adaptiv cruise control og assistent for kjørefeltføring. Adaptiv cruise control med hastighetsbegrenser hjelper deg å akselerere og bremse, holde jevn hastighet og holde trygg avstand til kjøretøyet foran (innenfor systemets begrensninger). Assistenten for kjørefeltføring hjelper deg å holde bilen i kjørefeltet. Det kan bidra til økt kjørekomfort, spesielt på lange turer.


Nødstoppassistent
Nødstoppassistenten registrerer det hvis du ikke reagerer på advarsler. Den advarer deg i flere trinn, overtar om nødvendig styringen av bilen og bremser den automatisk helt ned.

NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.