Elektrisk kontakt i beltelåsen, utvidet sikkerhetsutstyr