Audi connect-nøkkel forutsetter en kompatibel Android-telefon9 som støtter NFC-standarden for trådløs overføring (nærfeltskommunikasjon). For å låse eller låse opp bilen er det nok å holde smarttelefonen foran dørhåndtaket på førerdøren. Når bilen er låst opp og telefonen er plassert i telefonholderen ved midtarmlenet foran, kan motoren startes. Audi connect-nøkkelen virker – avhengig av smarttelefonen – selv om batteriet i enheten er svakt eller tomt.

Du kan enkelt lage inntil fem digitale bilnøkler til andre brukere av bilen i myAudi-appen10, 11 på smarttelefonen din. Det betyr at du ikke lenger trenger å møte noen personlig for å overlevere bilnøkkelen. Av og til har du behov for å overlevere bilen raskt, for eksempel til en parkeringstjeneste. Derfor leveres bilen også med et NFC-kompatibelt kort som etter aktivering har de samme funksjonene som Audi connect-nøkkelen på Android-smarttelefonen. I tillegg til en kompatibel enhet9 trenger du en aktivert og verifisert myAudi-konto12 for å bruke tjenesten. Du må dessuten være hovedbruker av bilen som du vil gi noen en Audi connect-nøkkel til. myAudi-appen, som du trenger for å tildele og administrere digitale bilnøkler, er gratis.

9 Informasjon om kompatible mobiltelefoner (forutsetning: bl.a. Android-operativsystem, NFC-teknologi og Secure Element integrert i smarttelefonen) får du hos din Audi-forhandler og på www.audi.com/bluetooth.
10 Avhengig av tilgjengelighet i det enkelte land.
11 Beskrivelsen av myAudi-appen i App Store inneholder informasjon om kompatible operativsystemer for iOS/Android. Du må først registrere deg på www.audi.com/myaudi.
12 myAudi-kontoen din må verifiseres av Audi-forhandleren. myAudi-appen (gratis) må være installert på smarttelefonen.