Audi connect nødanrop og service med Audi connect Remote & Control

Audi connect nødanrop og service kan brukes til å tilkalle hjelp automatisk eller manuelt

Tjenestene fra Audi connect nødanrop og service med Audi connect Remote & Control10, 39 gir en ekstra trygghet. Hvis bilen utsettes for en alvorlig ulykke, utløses et automatisk nødanrop til Audis nødanropssentral. Informasjon om bilen overføres automatisk, slik at hjelpen kan organiseres raskt. Med Online Car Care kan bilen dessuten forutse visse uhell allerede før de oppstår. Skulle du likevel oppleve driftsstans eller mindre ulykker, kan du få umiddelbar hjelp via online-veitjeneste og Audi skadeservice.

Pakken inneholder følgende tjenester:
 • Audi connect nødanrop40
 • Online-veitjeneste
 • Audi skadeservice
 • Audi servicetermin online41
 • Online Car Care41

Audi connect Remote & Control
Tjenestene i Audi connect Remote & Control oppretter forbindelse mellom bilen og smarttelefonen. Med myAudi-appen10, 11 har du fjerntilgang til bilen og kan se siste parkeringsposisjon og bilstatus. Informasjonen omfatter blant annet tank- og oljenivå, kilometerstand, tidspunkt for neste inspeksjon og om dørene og vinduene er lukket. Ved behov kan bilen låses og låses opp med fjernstyring. Noe ekstrautstyr kan også betjenes via Internett. For eksempel kan du starte eller programmere kupévarmeren med myAudi-appen og motta et pushvarsel på smarttelefonen dersom tyverialarmen utløses. Pakken inneholder følgende tjenester:
 • Parkeringsposisjon
 • Bilstatus
 • Fjernstyring av låsing og opplåsing42
 • Fjernstyring av kupévarmer43
 • Pushvarsel fra tyverialarmen44

10 Avhengig av tilgjengelighet i det enkelte land.
11 Beskrivelsen av myAudi-appen i App Store inneholder informasjon om kompatible iOS/Android-operativsystemer. Du må først registrere deg på www.audi.com/myaudi.
39 I områder med dårlig GPS-mottak og utenfor mobiloperatørens dekningsområde kan noen funksjoner/tjenester ikke sende/motta data og er eventuelt ikke tilgjengelige eller bare begrenset tilgjengelige.
40 Overføring på språket som er stilt inn i MMI. Hvilke språk som er tilgjengelige for nødanrop, avhenger av land.
41 Du må først registrere deg og aktivere funksjonen på www.my.audi.com.
42 Det er ikke mulig å starte motoren uten bruk av bilnøkkelen.
43 Bare i kombinasjon med kupévarmer (ekstrautstyr).
44 Bare i kombinasjon med tyverialarm (ekstrautstyr). Bare hvis du har godtatt mottak av push-varsler.

Juridisk informasjon:
Tjenestene kan brukes via bilens SIM-kort. Kostnadene for telefon- og dataforbindelsen er inkludert i prisen for tjenestene. Tjenestene fra Audi kan kun brukes i dekningsområdet for mobilnettet til mobiloperatøren som er valgt av Audi. Audi connect-tjenestene nødanrop, online-veitjeneste, Audi skadeservice og Audi servicetermin online kan brukes i opptil ti år etter levering av bilen.
Audi connect Remote & Control kan brukes gratis i tre år etter levering av bilen og kan deretter forlenges mot betaling.

Merk: Dersom Audi connect-produktene og -tjenestene er basert på ytelser fra tredjepartsleverandører, kan det ikke garanteres at de er permanent tilgjengelige, da dette er leverandørenes ansvar. Hvis utstyr må byttes ut som følge av pålegg fra myndighetene eller andre juridisk nødvendige endringer, eller fordi nødvendige telekommunikasjonssystemer og -tjenester ikke lenger er tilgjengelige (f.eks. hvis mobilleverandøren vår avslutter eller begrenser tjenestene til din bilmodell), er AUDI AG ikke ansvarlige for en slik utskifting eller kostnadene den medfører.

Andre feil på tjenestene kan skyldes force majeure eller tekniske eller andre tiltak som må utføres på anleggene til AUDI AG, leverandørene eller nettverksoperatørene (f.eks. vedlikehold, reparasjon, systemavhengige programvareoppdateringer, utvidelser). AUDI AG vil gjøre sitt ytterste for å utbedre slike feil umiddelbart eller arbeide for å få feilene utbedret på sikt.
Dine fordeler
 • Rask hjelp i nødstilfeller
 • Ukomplisert veihjelp
 • Komfortabel styring av bilfunksjoner med smarttelefonen