Lysteknologien i de digitale Matrix LED-hovedlyktene gjør det mulig å projisere høyoppløselige bilder og animasjoner rett foran bilen og gir mange muligheter for adaptiv lysfordeling og lysassistenter. Det gir økt komfort ved kjøring i mørket. Coming home- / Leaving home-funksjonen har ekstra lyseffekter med fem dynamiske projiseringsalternativer.

Digital Matrix LED-teknologi
De innovative digitale Matrix LED-hovedlyktene har høyere oppløsning enn andre Matrix LED-hovedlykter og lyser opp veibanen presist og reduserer blending av andre trafikanter. Når systemet registrerer andre kjøretøyer, avblendes kun området som dekker det registrerte kjøretøyet. Fjernlyset er fremdeles aktivt i de andre segmentene. Lyselementene aktiveres digitalt uten mekaniske komponenter. Dette gir en adaptiv og dynamisk lysfordeling både av nær- og fjernlys. Skillet mellom nærlyset og fjernlyset viskes nesten ut takket være automatisert fjernlysstyring og flytende lysfordelingsoverganger. Det gir merkbart jevnere belysning av veien og dermed økt komfort.

Markeringslys fås i kombinasjon med nattsynsassistenten* (ekstrautstyr). For å markere registrerte fotgjengere lyser et definert felt mot fotgjengeren. Det reduserer faren for å overse fotgjengere i nærheten av kjørebanen.

Adaptiv kjørefeltføring (ekstrautstyr) med kjørefelt- og orienteringslys i kombinasjon med MMI navigasjon plus med MMI touch response
Ved hjelp av navigasjonsdata fra MMI navigasjon plus med MMI touch response aktiveres kjørefelt- og orienteringslysene i de digitale Matrix LED-hovedlyktene automatisk når du kjører på motorvei. Kjørefeltlys og nærlys lyser opp kjørefeltet foran bilen med et tydelig lysfelt. Dette assistentsystemet har sine begrensninger og er bare ment å være til hjelp for føreren. Orienteringslyset består av to lysmarkeringer i kjørefeltet som viser bilens beregnede posisjon i kjørefeltet. Dette gjør det enklere for føreren å holde bilen i midten av kjørefeltet, spesielt ved innsnevret kjørebane, f.eks. i forbindelse med veiarbeid.

Utvidede dynamiske lyseffekter
De digitale Matrix LED-hovedlyktene kan også fås med utvidede lyseffekter med dynamisk projisering foran bilen i tillegg til signaturelementene i hoved- og baklyktene. Coming home- / Leaving home-funksjonen har fem dynamiske projiseringer som du enkelt kan velge mellom i MMI touch response.

Utvidet trafikkinformasjon i kombinasjon med MMI navigasjon plus med MMI touch response
Før steder med ulykker og biler med driftsstans projiseres en melding over veibanen i førerens synsfelt i tillegg til visningen i Audi virtual cockpit. Dette assistentsystemet har sine begrensninger og er bare ment å være til hjelp for føreren.

* Merk: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
4d89e7c5-034a-4e87-9731-057b387234f2.jpg

Digitale Matrix LED-hovedlykter

019eec46-8fdd-49f4-9735-ececee7e3543.jpg

HD Matrix LED-hovedlykter

19335847-7b9b-42a5-86c2-4d6d7d5bf3e4.jpg

Lyktespyleranlegg