Omgivelseskameraene viser området rundt bilen direkte på den øvre berøringsskjermen. Praktiske hjelpelinjer hjelper deg ved manøvreringen. Kantstein og stillestående hindringer vises også.

Fire vidvinkelkameraer registrerer hele området rundt bilen. Bildedata fra kameraene gjør det mulig med en rekke ulike visninger som kan styres via berøringsskjermen. Omgivelseskameraene aktiveres når du legger inn revers, eventuelt med en tast i midtkonsollen eller et felt i det øvre MMI-displayet. Avstandsvisningen må være aktivert.

Du kan styre følgende visninger med berøringsskjermen:
  • utvendig visning av bilen og bilomgivelsene, visningen kan svinges og zoomes trinnløst
  • virtuelt fugleperspektiv for presis manøvrering og plassering av bilen, visningen kan skaleres og forskyves
  • visning av hjulene foran og bak som gir bedre sikt når du kjører mot kantstein
  • ryggekameravisning med hjelpeelementer for parkering på tvers samt tilkobling av tilhenger*
  • visning fra kameraet foran med hjelpelinjer gjør det enklere å manøvrere og viser hindringer foran bilen
  • panoramavisning (ca. 180°) foran og bak er til hjelp i trange parkeringsluker og innkjøringer samt i uoversiktlige kryss

* Bare for biler med fabrikkmontert tilhengerfeste

Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
fe80e828-851e-4e2c-ab45-323f05b511cd.jpg

Områdevisning

Dine fordeler
  • mer presis manøvrering
  • komfortabel parkering
  • god oversikt over området rundt bilen