Assistentpakken Plus inneholder alle funksjonene i assistentpakkene Parkering, By og Tur.

Assistentpakken Plus består av:
  • Assistentpakken Parkering
  • Assistentpakken By
  • Assistentpakken Tur

Du finner mer informasjon under beskrivelsene av utstyret i de enkelte assistentsystemene.
90c7b538-feb9-4f1f-a222-0d402f7910c8.jpg

Feltskiftevarsling inkl. utstigningsvarsling og assistent for kryssende trafikk bak

475f60b3-2037-4224-a371-d39dd8048990.jpg

Assistentpakken Tur

e60646b3-c0b9-42d1-a7fe-b38895bbeb34.jpg

Parkeringsassistent

fe80e828-851e-4e2c-ab45-323f05b511cd.jpg

Områdevisning