Feltskiftevarsling inkludert pre sense rear, utstigningsvarsling og assistent for kryssende trafikk bak

En kombinasjon av assistentsystemer for hjelp i kritiske situasjoner til en gunstig pris

Pakken omfatter assistentsystemer for bykjøring og kjøring på flerfeltsveier.

Merk: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.

Funksjonene kan avvike avhengig av tilgjengelighet i de enkelte land og avhengig av bilkonfigurasjonen.
90c7b538-feb9-4f1f-a222-0d402f7910c8.jpg

Feltskiftevarsling inkl. utstigningsvarsling og assistent for kryssende trafikk bak

Dine fordeler
  • hjelp ved skifte av kjørefelt
  • varsler om kjøretøyer i feltet ved siden av eller i dødvinkelen
  • praktisk i tett trafikk og på flerfeltsveier