Seteventilasjon og massasjefunksjon foran

Den aktive seteventilasjonen regulerer temperaturen på setet og seteryggen. Det betyr behagelig setetemperatur, også ved høye utetemperaturer. Luften suges inn gjennom det perforerte skinnet i setemidtpartiet, seteryggmidtpartiet og lårstøtten på forsetene. Styrken på luftstrømmen kan stilles inn i tre trinn på det nedre MMI touch-displayet. Hvis temperaturen på setet synker under en definert verdi mens seteventilasjonen er aktivert og setevarmen er deaktivert, aktiveres setevarmen til temperaturen igjen er over den definerte verdien. Med funksjonen for balansert seteklima på MMI touch response-displayet kan du stille inn ulik ventilasjonsstyrke for seteryggen og seteputen.

Massasjefunksjonen har åtte ulike massasjeprogrammer som er utviklet for å gjøre det enklere å slappe av i rygg og skuldre. Hvert forsete har totalt 16 luftputer. De kan stilles inn i tre ulike styrkegrader. Program og styrkegrad velges på det nedre MMI touch response-displayet. Massasjefunksjonen kan slås på og av med hurtigtasten på setet.

Merk: I biler med seteventilasjon er skinnet på de ventilerte forsetene perforert.