Visning av fartsgrenser gir bedre oversikt over fartsgrensene i jungelen av trafikkskilt

Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning10, 52 viser registrerte trafikkskilt, f.eks. fartsgrenser, forbikjøringsforbud og midlertidige hastighetsbegrensninger (innenfor systemets begrensninger). Registrerer start og slutt på motorveier, riksveier, tettsteder52 og områder med trafikkdempende tiltak, og viser gjeldende fartsgrense.

10 Avhengig av tilgjengelighet i det enkelte landet.
52 Funksjonene kan variere avhengig av land og bilens utstyr.

NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
Dine fordeler
  • Viser fartsgrenser, også de som gjelder i bestemte tidsrom, ved våt veibane eller kjøring med tilhenger
  • Vises direkte i synsfeltet