HD Matrix LED-hovedlykter med dynamiske lyseffekter og dynamisk blinklys

HD Matrix LED-hovedlyktene med dynamiske lyseffekter og dynamisk blinklys fremhever bilens progressive design. Lyssignaturen gjør at Audi A8 er lett gjenkjennelig både i dagslys og mørke. De innovative HD Matrix LED-hovedlyktene med flere rader har høy oppløsning og lyser opp veibanen enda mer presist enn Matrix LED-hovedlykter, uten at møtende trafikk og trafikk foran blendes. Når kamerasystemet registrerer andre kjøretøyer, avblendes kun området som dekker det registrerte kjøretøyet. Fjernlyset er fremdeles aktivt i de andre segmentene. Både nærlyset og fjernlyset har en aktiv og dynamisk lysfordeling. Lysfordelingen skjer ved at lyssegmenter kobles inn og ut enkeltvis. Lysfunksjonene vises som dynamiske prosesser i hovedlyktene. Lyktene lyser opp veibanen bedre enn Matrix LED-lykter og øker sikkerheten og komforten ved kjøring i mørket.

Markeringslys fås i kombinasjon med nattsynsassistenten (ekstrautstyr). For å markere registrerte fotgjengere blinker (pulserer) enkelte LED-lys flere ganger og fremhever fotgjengeren tydelig i forhold til omgivelsene.

Det dynamiske blinklyset er godt synlig. Et bånd av lysdioder aktiveres segment for segment i løpet av noen få millisekunder. Bevegelsen går i den retningen bilen skal svinge.