Nattsynsassistenten visualiserer området rundt veien elektronisk og gir bedre sikt i mørket

Systemet viser et infrarødt varmebilde av området foran bilen på displayet til Audi virtual cockpit. Dette er til stor hjelp ved kjøring i mørket. Registrerte personer og større dyr merkes med gult. Hvis systemet ut fra personens eller dyrets posisjon og bevegelse beregner at det er fare for påkjørsel, blir merkingen rød. Det vises en varseltrekant på displayet, og det høres et lydsignal. Nattsynsassistenten aktiveres automatisk når det er mørkt hvis nærlyset er aktivert eller lysbryteren står på AUTO.

Ny lykteteknologi gir flere funksjoner: På biler med Matrix LED-hovedlykter eller HD Matrix LED-hovedlykter med dynamiske blinklys blir en person som er merket og befinner seg i kjørefeltet, også lyst opp ved at markeringslyset blinker flere ganger mot personen*. Det gjør det lettere å se andre personer, og det kommer en advarsel. Advarslene vises også på head-up-displayet* (hvis bestilt).

* Gjelder bare fotgjengere og ikke større dyr som befinner seg i et fareområde i kjørebanen. Systemet fungerer kun utenom belyst bebyggelse og når du kjører raskere enn 60 km/t.

** Det er vanskeligere å se informasjonen på head-up-displayet når du har på deg polariserte solbriller.

NB! Systemene har sine begrensninger, og de er bare til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
Dine fordeler
  • Registrerer fotgjengere og større dyr
  • Gir bedre oversikt ved kjøring i mørket