Servolukkingen sørger for stillegående og sikker lukking av bildørene

Du trenger bare å la døren falle lett i låsen. Servolukkingen lukker automatisk dører som ikke er helt lukket.
Dine fordeler
  • myk lukking av dører som ikke er helt lukket, uten bruk av krefter
  • integrert elektrisk barnesikring ved behov