Digitalt radiomottak mottar stasjoner som sendes digitalt, i tillegg til analoge radiostasjoner

Mottar radiostasjoner som sendes digitalt, i tillegg til analog radio. Innfrir DAB-standarden. Inkludert DAB+ og DMB audio. Visning av programrelatert tilleggsinformasjon (f.eks. artist og musikktittel) og annen tilleggsinformasjon (f.eks. cover og vær) som lysbilder. En ekstra DAB-mottaker søker hele tiden etter alternative mottaksfrekvenser for innstilt stasjon. Samtidig oppdateres stasjonslisten.

Mottaket er avhengig av den digitale nettilgangen på stedet. Innholdet i og omfanget av tilleggsinformasjonen avhenger av hva som er gjort tilgjengelig av den enkelte radiostasjonen.

Dine fordeler
  • lydopplevelser nærmest i CD-kvalitet
  • tilleggsinformasjon som radiotekst og bildevisning
  • elektronisk programguide