Bidrar til å unngå at bilen forlater kjørefeltet utilsiktet (innenfor systemets begrensninger). Hvis systemet er aktivert og klart til bruk, og hvis du ikke har slått på blinklyset, griper kjørefeltvarslingen korrigerende inn i styringen for å unngå at bilen krysser en registrert kjørefeltlinje. Du kan også stille inn at rattet skal vibrere i tillegg. Virkeområdet er fra ca. 60 til maks. 250 km/t.

Systemet aktiveres når tenningen slås på. Det kan også slås på og av manuelt med MMI touch response-displayet.

Merk: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.