Assistentpakken Parkering med parkeringsassistent plus

Assistentpakken Parkering3, 12, 42 inneholder assistentsystemer som kan gjøre parkering og manøvrering enklere:

Områdevisning3
Fire vidvinkelkameraer registrerer hele området rundt bilen og viser bilder fra ulike vinkler som gjør det enklere å manøvrere bilen. Visningene kan styres på det øvre MMI-displayet:
  • På berøringsskjermen kan du trinnløst svinge og zoome visningen av den virtuelle bilen og området rundt den.
  • Fugleperspektiv: Bildene fra de fire kameraene brukes til å danne en virtuell visning ovenfra. Bildeutsnittet kan skaleres og forskyves trinnløst. Det gjør det mulig med mer nøyaktig manøvrering og plassering av bilen.
  • Visning av hjulene foran og bak: Gir bedre sikt, for eksempel når du nærmer deg kantstein ved manøvrering.
  • Visning fra ryggekameraet: Med hjelpeelementer for parkering på tvers og tilkobling av tilhenger (bare på biler med fabrikkmontert tilhengerfeste).
  • Visning fra frontkameraet: Med hjelpelinjer som gjør det enklere å manøvrere og se hindringer foran bilen.
  • Panoramavisning foran og bak: Nesten 180° visning gjør det enklere å kjøre ut av trange parkeringsluker, gårdsplasser og uoversiktlige kryss.

Aktiveres ved å legge inn revers, trykke på en tast i midtkonsollen eller trykke på en knapp på det øvre displayet (hvis avstandsvisningen vises).

Parkeringsassistent plus3, 12, 42
Parkeringsassistent plus kan parkere bilen i og manøvrere bilen ut av parkeringsluker. Bilen tar seg av styring, gass og brems, og slår av motoren. Du aktiverer parkeringsassistent plus med >>P-tasten i midtkonsollen. Hold inne >>P-tasten, og følg hele tiden med på parkeringen. Du kan gripe inn og avbryte parkeringen, f.eks. hvis systemet ikke registrerer en hindring. Parkeringsassistent plus bremser automatisk hvis systemet oppdager hindringer (innenfor systemets begrensninger). Systemet kan kjøre eller rygge bilen inn i langsgående og tverrgående parkeringsluker, og kjøre bilen ut av langsgående parkeringsluker. Totalt tolv ultralydsensorer og områdevisning fra kameraer med intelligent bildebehandling følger med på hele området rundt bilen.

3 NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
12 Funksjonene kan variere avhengig av land og bilens utstyr.
42 Du får mer informasjon om leveringstidspunktet hos din Audi-forhandler.