Assistentpakken Tur inneholder en kombinasjon av assistentsystemer for langkjøring

Assistentpakken Tur5, 14 inneholder et utvalg assistentsystemer som kan øke kjørekomforten, spesielt ved langkjøring. Den adaptive kjøreassistenten inngår i assistentpakken Tur. Adaptiv kjøreassistent omfatter adaptiv cruise control og assistent for kjørefeltføring.

Adaptiv kjøreassistent5, 14
Adaptiv cruise control hjelper deg å akselerere og bremse, holde jevn hastighet og holde trygg avstand til kjøretøyet foran (innenfor systemets begrensninger). Assistenten for kjørefeltføring hjelper deg å holde bilen i kjørefeltet. Det kan bidra til økt kjørekomfort, spesielt på lange turer.

Effektivitetsassistent5, 14
Effektivitetsassistenten hjelper deg å kjøre forutseende og kan bidra til drivstofføkonomisk kjøring med adaptiv cruise control og cruise control.

Avkjøringsassistent5, 14
Avkjøringsassistenten bruker data fra radarsensoren og frontkameraet til å overvåke møtende trafikk når du slår på blinklyset. Når du kjører i gang eller kjører sakte i inntil 10 km/t, kan systemet bremse bilen for å redusere faren for kollisjon med et møtende kjøretøy.

Unnamanøvreringsassistent5Unnamanøvreringsassistenten bruker data fra radarsensoren og frontkameraet til å hjelpe deg å styre bilen rundt en hindring i kritiske situasjoner (innenfor systemets begrensninger). Hvis du aktivt styrer unna en hindring etter akutt varsling, hjelper unnamanøvreringsassistenten til med bremsing av hjulene og et lite styremoment ved korrigering av rattutslaget.

Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning5, 14
Den kamerabaserte trafikkskiltgjenkjenningen9, 33 viser registrerte trafikkskilt, f.eks. fartsgrenser, forbikjøringsforbud og midlertidige hastighetsbegrensninger (innenfor systemets begrensninger). Assistenten registrerer start og slutt på motorveier, riksveier, tettsteder33 og områder med trafikkdempende tiltak, og viser gjeldende fartsgrense.

Nødstoppassistent5, 14
Nødstoppassistenten registrerer det hvis du ikke reagerer på advarsler. Den advarer deg i flere trinn, overtar om nødvendig styringen av bilen og bremser den automatisk helt ned.

Du finner mer informasjon under beskrivelsen av det enkelte utstyret.


5 NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
9 Avhengig av tilgjengelighet i det enkelte landet.
14 Funksjonenes omfang kan variere avhengig av land og bilens utstyr.
33 Funksjonene kan variere avhengig av land og bilens utstyr.
Merk:
Leveres bare i kombinasjon med
  • Parkeringshjelp plus og 
  • Dobbelteikers skinnratt med multifunksjon, girtaster og rattvarme 
  • 3-eikers skinnratt med multifunksjon plus og rattvarme eller 
  • 3-eikers skinnratt med multifunksjon og girtaster
Dine fordeler
  • Hjelper deg å holde avstanden til kjøretøyet foran
  • Gjør køkjøring mindre stressende
  • Varsler om fare for kollisjon og aktiverer beskyttelsestiltak