Digitalt TV-mottak uten CI+-system for betalings-TV og digital radio

Mottak av digitale DVB-T2-fjernsynssendere19 som sender i MPEG-2-, MPEG-4- eller MPEG-5-format.

DVB-T2-lydsendere, tekst-TV og EPG (electronic program guide) mottas også. Bildet kan kun ses når bilen står i ro, lyden høres også under kjøring.

Mottar analoge radiostasjoner samt radiostasjoner som sendes digitalt19, inkl. DAB+ og DMB Audio. En ekstra DAB-mottaker søker konstant etter alternative mottaksfrekvenser for innstilt stasjon. Samtidig oppdateres stasjonslisten.

MMI viser programrelatert informasjon20 (f.eks. artist og spor) og annen tilleggsinformasjon (f.eks. cover og vær) som lysbilder.

19 Mottaket er avhengig av den digitale nettilgangen.
20 Innholdet i og omfanget av tilleggsinformasjonen avhenger av hva som er gjort tilgjengelig av den enkelte radiostasjonen.