Digitalt TV-mottak med CI+-system for betalings-TV og digital radio

Mottak av digital-TV og DVB-T2-fjernsynssendere19 som sender i MPEG-2-, MPEG-4- eller MPEG-5-format. Med CI+-modul med kortspor for Smartcard for betalings-TV21 kan du motta krypterte betalings-TV-stasjoner og få tilgang til flere underholdnings- og nyhetssendinger.

DVB-T2-radiostasjoner inkl. tekst-TV og EPG (electronic program guide) kan også mottas. Bildet kan kun ses når bilen står i ro, lyden høres også under kjøring.

Mottar analoge radiostasjoner samt radiostasjoner som sendes digitalt19, inkl. DAB+ og DMB Audio. En ekstra DAB-mottaker søker konstant etter alternative mottaksfrekvenser for innstilt stasjon. Samtidig oppdateres stasjonslisten.

MMI viser programrelatert informasjon20 (f.eks. artist og spor) og annen tilleggsinformasjon (f.eks. cover og vær) som lysbilder.

19 Mottaket er avhengig av den digitale nettilgangen.
20 Innholdet i og omfanget av tilleggsinformasjonen avhenger av hva som er gjort tilgjengelig av den enkelte radiostasjonen.
21 Smartcard for bruk av krypterte TV-stasjoner inngår ikke i utstyret.