Med Audi connect-nøkkelen blir smarttelefonen til en bilnøkkel

Audi connect-nøkkel7 forutsetter en kompatibel Android-telefon8 som støtter NFC-standarden for trådløs overføring (nærfeltskommunikasjon). For å låse eller låse opp bilen er det nok å holde smarttelefonen foran dørhåndtaket på førerdøren. Når bilen er låst opp og telefonen er plassert i telefonholderen ved midtarmlenet foran, kan motoren startes. Avhengig av smarttelefonen8 kan Audi connect-nøkkelen virke selv om batteriet i telefonen er svakt eller tomt.

Du kan enkelt lage inntil fem digitale bilnøkler til andre i myAudi-appen9, 10 på smarttelefonen din. Det betyr at du ikke lenger trenger å møte noen personlig for å overlevere bilnøkkelen. Av og til har du behov for å overlevere bilen raskt, for eksempel til en parkeringstjeneste. Derfor leveres bilen også med et NFC-kompatibelt kort som etter aktivering har de samme funksjonene som Audi connect-nøkkelen på smarttelefonen8.

I tillegg til en kompatibel enhet8 trenger du en aktivert og verifisert myAudi-konto11 for å bruke tjenesten. Du må dessuten være hovedbruker av bilen som du vil gi noen en Audi connect-nøkkel til. myAudi-appen, som du trenger for å tildele og administrere digitale bilnøkler, er gratis.

7 Forutsetter ekstrautstyret Audi connect nødanrop og service med Audi connect Remote & Control og Advanced key (ekstrautstyr). Audi connect-nøkkelen kan brukes gratis i 24 måneder etter at du får den nye bilen utlevert, og avtalen kan deretter forlenges kostnadsfritt i 12 måneder. Ut over denne perioden kan Audi connect-nøkkelen forlenges mot betaling.
8 Informasjon om kompatible mobiltelefoner (forutsetning: bl.a. Android-operativsystem, NFC-teknologi og Secure Element integrert i smarttelefonen) får du hos din Audi-forhandler og på www.audi.com/bluetooth.
9 Avhengig av tilgjengelighet i det enkelte land.
10 Beskrivelsen av myAudi-appen i App Store inneholder informasjon om kompatible operativsystemer for iOS/Android. Du må først registrere deg på www.my.audi.com.
11 myAudi-kontoen din må verifiseres av Audi-forhandleren. myAudi-appen (gratis) må være installert på smarttelefonen.
Dine fordeler
  • Enklere tilgang til bilen
  • Fem digitale bilnøkler kan tildeles