AdBlue*-tank med volum på 22 liter. For dieselbiler med SCR-teknologi, for reduksjon av nitrogenoksider i avgassen

* Registrert varemerke for Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).