Ryggekameraet viser registreringsområdet bak bilen på det øvre displayet. Dynamiske visningselementer, f.eks. bilens kjørebane beregnet ut fra rattutslaget, hjelper deg ved parkering og manøvrering. Ryggekameraet er diskret integrert i håndtaket på bagasjeromslokket. Aktiveres ved å legge inn revers, med en tast i midtkonsollen eller en knapp på den øvre skjermen dersom avstandsvisningen vises.

Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.