Head-up-displayet projiserer informasjon som er relevant for kjøringen, direkte i førerens synsfelt

Projiserer om ønskelig hastigheten og annen relevant informasjon fra ekstrautstyr, f.eks. assistentsystemer og navigasjon, og varselmeldinger i førerens synsfelt. Kan justeres i høyden. Visning i flere farger med tydelige kontraster gjør at du kan se informasjonen uten å ta blikket bort fra veien.

Ved bruk av polariserende solbriller er det bare mulig å bruke head-up-displayet med begrensninger.

Dine fordeler
  • viktig informasjon direkte i synsfeltet
  • visningen oppfattes raskere
  • mer oppmerksomhet mot kjøringen