Cruise control inkl. hastighetsbegrenser

Holder en ønsket hastighet mellom 20 og 250 km/t konstant ved hjelp av tilpassing av motoreffekten og aktive bremseinngrep dersom motor- og bremseeffekten tillater det. Betjenes med en egen hendel på rattstammen. Valgt hastighet vises i førerinformasjonssystemet. På head-up-displayet* (ekstrautstyr) vises en tilleggsvisning. 

Med LIM-tasten kan du bytte mellom cruise control og hastighetsbegrenseren. Hastighetsbegrenseren hjelper deg å overholde en forhåndsinnstilt maksimal hastighet. Bruk av hastighetsbegrenseren kan deaktiveres midlertidig, og den innstilte maksimale hastigheten kan overskrides ved hjelp av kickdown-funksjonen. Funksjonen er tilgjengelig fra ca. 30 til 250 km/t.

I kombinasjon med MMI navigasjon plus med MMI touch response (ekstrautstyr) bruker cruise control også informasjon om stigninger som er lagret i navigasjonsdataene. Funksjonen styrer på den måten faser med kjøring uten gasspådrag og frikobling, og fremmer dermed en drivstoffbesparende kjøremåte.

* Bruk av polariserte solbriller gjør det vanskeligere å se informasjonen på head-up-displayet.

Merk: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.